Antibiotica in de praktijk

Het gebruik van antibiotica in de diergeneeskunde staat zwaar ter discussie.
De enorme toename van (multi-)resistentie bij bacteriën tegen antibiotica, zowel bij dieren als bij de mens, is toe te schrijven aan het onjuist en (in het verleden) overvloedig gebruik van deze middelen.

Dierenartsen zullen alleen nog antibiotica voorschrijven indien dit strikt noodzakelijk is. Er zal ook vaker gekozen worden om een kweek te maken van een infectie, om uit te maken welk antibioticum het beste zal werken voor die specifieke infectie. Een kweek is wettelijk verplicht bij de aanwending van de zgn. 3e keuzemiddelen (dit zijn antibiotica met een zeer breed werkingsspectrum, of belangrijk voor humaan gebruik).
 

« Laatste nieuws