Progesteron bepaling en dracht echografie

Wist u dat de meest voorkomende reden van het niet drachtig worden van honden ligt aan het verkeerde dektijdstip?

Het ideale dektijdstip kan bij de teef nogal eens variëren.

Daarom is het aan te raden om de cyclus van de teef op te volgen. Hierdoor kan de dekking plaatsvinden op het moment dat de kans op dracht het grootste is.

Dat kan bij de teef op verschillende manieren:

  • Gedrag (bv. acceptatie van de reu door de teef)
  • Uiterlijke kenmerken van de teef (vulvazwelling, uitvloei, staartreflex)
  • Vaginale veranderingen (uitstrijkje, vaginoscopie)
  • Hormoonbepalingen (Progesteron)

Veruit de meest betrouwbare methode is het bepalen van progesteron. Hierdoor is exact de eisprong (ovulatie) te bepalen en het ideale dektijdstip.

Wij gebruiken hiervoor een kwantitatieve bepaling van progesteron in het bloed. Deze moderne manier van progesteronbepaling is het meest betrouwbaar om het juiste dektijdstip te bepalen.

Er zijn maar enkele klinieken in Zuid-Holland die met deze betrouwbare methode werken, waaronder wij.

De progesteronbepalingen kunnen 7 dagen per week gedaan worden. De uitslag is altijd binnen een paar uur bekend.

Ongeveer 7 dagen na het begin van de uitvloeiing wordt er gestart met de progesteronbepaling. Elke 2 of 3 dagen daarna moet er weer een bepaling gedaan worden om de progesteronstijging op te volgen.

De interpretatie van de progestron waarden:

Progesteronwaarde (ng/ml) Volgende bepaling Schatting dekking
minder dan 0,5 ng/ml over 3 dagen                   -
2-4 ng/ml  (LH-piek) over 2 dagen ~ 4-6 dagen
4-7 ng/ml (ovulatie) over 1 dag ~Na 2-4 dagen
7-10 ng/ml (rijping eicel)         -  Over 24 uur laten dekken
Meer dan 10 ng/ml (fertilisatie)         -  Direct laten dekken

 

Opvolging van de dracht zelf

Vanaf ongeveer 3,5-4 weken kunnen wij echografisch controleren of de dekking succesvol is geweest. 
U krijgt dan een USB-stick van ons mee naar huis met filmpjes en foto's van de pups. 

Een röntgenfoto kan vanaf dag 42. Dan zijn de skeletjes verbeend en zichtbaar. 
Soms adviseren wij een foto als op de echografie niet goed zichtbaar is hoeveel pups er geboren zullen worden (grote hond, veel pups..).